ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η υγρομόνωση μιας ταράτσας παίζει καταλυτικό ρόλο στις συνθήκες διαβίωσης σε ένα σπίτι. Αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε ώστε να θωρακίσουμε ένα κτίριο από τις καιρικές συνθήκες και την δημιουργία υγρασίας σε αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί  και στην ποιότητα των υλικών, αλλά και στην σωστή τοποθέτησή τους από εξειδικευμένα συνεργεία.

Η υγρομόνωση - στεγανοποίηση κάθε ταράτσας είναι διαφορετική και κρύβει λεπτομέρειες, οι οποίες αν δεν προσεχθούν, το πρόβλημα παρουσιάζεται ξανά με την πρώτη βροχή ή στην καλύτερη περίπτωση μετά από λίγους μήνες.

Στην Άμεση Δράση Τεχνιτών ειδικευόμαστε στην θερμομόνωση και στεγανοποίηση ταρατσών και παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα μονωτικά υλικά.