ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η θερμομόνωση είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η βελτίωσή της οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, όπως καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά ή άλλα σώματα ψύξης-θέρμανσης, και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρασίας του χώρου. Η μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια χρήση ενός κτιρίου οδηγεί φυσικά στη βέλτιστη επένδυση των χρημάτων.

Στην Άμεση Δράση Τεχνιτών αναλαμβάνουμε κάθε είδους θερμομόνωση με εξειδικευμένα και δοκιμασμένα συνεργεία και πολυετή εμπειρία που σας εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.