ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα υπόγεια ενός κτιρίου είναι εκτεθειμένα σε συνθήκες υγρασίας λόγω της επαφής των δομικών στοιχείων με το έδαφος. Το πρόβλημα εντείνετε όταν κάτω από το σπίτι υπάρχουν στάσιμα ή τρεχούμενα νερά, όταν το έδαφος δεν αποστραγγίζετε σωστά ή όταν το σπίτι σας βρίσκετε εντός λεκανοπέδιου.

Η στεγάνωση υπογείου βοηθάει στο να αποφύγουμε την εισροή υδάτων καθώς και υγρασιών ή μούχλας στο υπόγειο του σπιτιού μας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υγρασίας των υπογείων γίνεται συνήθως κατά το στάδιο κατασκευής και θεμελίωσης του κτιρίου με εφαρμογές υγρομόνωσης και αποστράγγισης τόσο στους τοίχους όσο και στο δάπεδο του υπογείου. Είναι επίσης δυνατή και η αντιμετώπιση της υγρασίας κατόπιν της ολοκλήρωσης του κτιρίου. Τα έμπειρα συνεργεία μας, με την βοήθεια των πιο εξελιγμένων καθώς και πιστοποιημένων υλικών, παρέχουν άρτια ολοκληρωμένα έργα στην στεγανοποίηση υπογείων.